Velg en side

Rolf Seljelid

Født 1934, artium (videregående) 1953 pre ceteris, cand med 1959, legelisens 1961, assistentlege patologi Radiumhospitalet 1962, dr.med.  Karolinska Institutet 1966, dosent samme sted 1967, gjesteforsker Rockefeller Institute 1969, professor i medisin (patologi og anatomi) Tromsø 1971. Overlege patologi Radiumhospitalet (permisjon Tromsø) 1974-75, derefter professor Tromsø til avskjed i nåde 2004. Tre sabbatsår, et ved Uppsala universitet, visiting professor Rockefeller Institute og Trudeau Institute. Har vært instituttleder og dekanus Tromsø, Forskningsrådets ekspertkomiteer, styreverv Kreftforeningen, leder Vitenskapelig Råd samme organisasjon. Veiledet 25 doktorgrader og mange til hovedfag og mastergrad i naturvitenskap. To ganger sakkyndig for Nobelprisen i medisin. Hadde idéen til og drev derefter som arbeidende styreleder Forskningsrådets første fokuserte satsing på fremragende forskning, «Toppforskningsprogrammet» 1994-2004, forløperen for Centers of Excellence.

Har publisert ca 200 vitenskapelige artikler, med få unntak i internasjonale tidsskrifter. Regner særlig to av mine oppdagelser som vesentlige: 1. Doktorarbeidet hvor jeg klargjorde thyreoideas mikrofysiologi (se for eksempel; J Ultrastruct Res 17:401,1967 og RS et al Lab Invest 23:595,1970), arbeidet er gått inn i lærebøkene som et avgjørende bidrag til forståelsen. 2. Arbeider innen medfødt (innat) immunitet og utvikling av substanser (særlig B1-3 glukan-derivater) som stimulerer innat immunitet med følgende effekter ved dyreeksperimenter: 1. Forebyggelse ved ellers dødelig utgang av infeksjoner (Se f ex RS et al Scand J Immunol 21:601,1985. Og RS et al Scand J Immunol 25:55,1987). 2. Fullstendig regresjon av maligne svulster ved kombinasjon med adaptiv immunisering (i seg selv ineffektiv) (Se f ex RS Bioscience Reports 6:101,1986 og RS Scand J Immunol 29:477,1989.). Har fått merkelig liten oppmerksomhet.

Har gjennom en årrekke skrevet over 600 kronikker i regionavisen Nordlys – om emner innen kultur, vitenskap og samfunnsforhold, de senere år annenhver lørdag – bortsett fra sommerpausen. Har skrevet en lærebok: Patologi for helsefagene 2004, og fem allmenlitterære bøker: «Men noen stener kan fly» 1986, «Tollmann» roman 2008, «Innspill fra Yttersia» 2012, «Mannen som sprang for livet» i manuskript og «Vi kom oss aldri til Afrika» 2018.

Fritidsinteresser: Teoretisk fysikk, skjønnlitteratur og billedkunst, friluftsliv, blant annet mange og lange tildels ukesvise vandringer i fjell og villmark.